Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Komitet Organizacyjny

  • Prof. dr hab. Elżbieta Skórska – Przewodnicząca
  • Prof. dr hab. inż. Bogumiła Pilarczyk
  • Prof. dr hab. Anna Walecka
  • Prof. dr hab. inż. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz
  • Dr hab. Anna Lubkowska, prof. PUM
  • Dr hab. Bożena Mroczek, prof. PUM - Koordynator Sesji Młodych Naukowców
  • Dr hab. inż. Agnieszka Tomza-Marciniak – Sekretarz
  • Dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński
  • Dr Michał Skoczylas – Wiceprzewodniczący
  • Dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec