Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zapraszamy osoby zainteresowane problematyką oddziaływania środowiska na rozwój i proces starzenia się człowieka, a także na zachowanie zdrowia i sprawności intelektualnej oraz przebieg chorób.Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.) –

Konferencja jest kontynuacją Konferencji "Ekologia człowieka", która odbyła się w Łodzi w dniu 17 maja 2014 pod patronatem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.