Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Program Konferencji

Szczegółowy program w Komunikacie nr 2 (z 3.06.2016)

9.06.2016 (czwartek)
- 08.30-09.30 Rejestracja Uczestników - główny hol budynku przy ul. J. Słowackiego 17
- 09.30-10.00 Otwarcie Konferencji - Audytorium Maximum im. prof. M. Lityńskiego (AMax)
- 10.00-11.30 I Sesja Referatowa Współczesne problemy zanieczyszczenia środowiska (AMax)
- 11.30-12.00 Przerwa kawowa
- 12.30-13.20 II Sesja Referatowa Żywienie a zdrowie człowieka oraz choroby uwarunkowane środowiskowo (AMax)
- 13.20-14.30 Spacer do Ogrodu "Różanka" w Parku Kasprowicza oraz obiad
14.30-16.00 III Sesja Referatowa Interakcje człowiek-środowisko oraz Zdrowy styl życia (AMax)
14.30-16.00 IV Sesja Referatowa Humanistyczne aspekty ekologii człowieka (sala 58)
- 16.00-16.30 Przerwa kawowa
- 16.30-17.30 Sesja Posterowa
17.30-17.45 Podsumowanie I dnia Konferencji
- 19.30           Uroczysta kolacja
 10.06.2016 (piątek) - Sesja Młodych Naukowców (doktorantów i studentów) równolegle w dwóch salach - w języku angielskim
- 09.00-10.30 I Sesja Referatowa Interaction Human – Environment (I) Sala 58, Moderator Bożena Mroczek
- 09.00-10.30 II Sesja Referatowa Interdisciplinary Aspects of Human Ecology (I) Sala 151, Moderator Anna Lubkowska
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-11.30 Sesja Posterowa
- 11.30-13.00 III Sesja Referatowa Interaction Human – Environment (II) Sala 58, Moderator Bożena Mroczek
- 11.30-13.00 IV Sesja Referatowa Interdisciplinary Aspects of Human Ecology (II) Sala 151, Moderator Anna Lubkowska
- 13.00-13.15 Ogłoszenie wyników Konkursu dla Młodych Naukowców
- 13.15-13.30 Zamknięcie konferencji

Wskazówki dla Prelegentów

Ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń czas wystąpień został ograniczony: 
- do 15 minut w I dniu Konferencji (wyjątek stanowią niektóre zaproszone Osoby) - w języku wybranym przez Prelegenta;
- do 10 minut w II dniu Konferencji (Doktoranci i Studenci) - wyłącznie w języku angielskim.
Prezentacje przygotowane w programie Power Point należy przekazać podczas rejestracji w I dniu Konferencji.
Pliki prezentacji (ppt) można wcześniej przesłać e-mailem na adres: ekoczlowiek@zut.edu.pl, jednak nie później niż do 8.06.2016.
Doniesienia Doktorantów i Studentów zostały wybrane przez Komisję Programową Konferencji (zgodnie z zapowiedzią w Komunikacie nr 1)
w trybie konkursowym, o czym wszyscy zainteresowani zostali poinformowani indywidualnie. 
Wszystkie Osoby, które nie będą wygłaszać doniesień, zostały poproszone o przygotowanie posterów.


Wskazówki dla Autorów Posterów

Preferujemy postery o wielkości formatu A1 o szerokości 60 cm i wysokości 84 cm.
Jeśli jest możliwość wyboru papieru, polecamy papier fotograficzny matowy zamiast błyszczącego.
Poza posterami prosimy o rozważenie przygotowania miniaturek wielkości A4 - do rozdania osobom zainteresowanym.
Organizatorzy zapewnią do ich powieszenia odpowiednie materiały.
Do prezentacji posterów będą przygotowane tablice o szerokości 123 cm i wysokości 150 cm.
Tablice są z obu stron pokryte miękkim materiałem i bardzo łatwo pineskami lub szpilkami przymocować postery.
Planujemy na 1 tablicy umieścić z obu stron 4 postery, każdy poster będzie miał numer z podaną lokalizacją tablicy.
Tablice będą rozstawione w holu głównym na parterze i na I piętrze głównym budynku
Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
przy ul. J. Słowackiego 17.