Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Tematyka konferencji

  • Modyfikatory środowiskowe rozwoju człowieka
  • Współczesne problemy zanieczyszczenia środowiska i ich wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt
  • Choroby uwarunkowane środowiskowo
  • Żywienie a zdrowie człowieka
  • Interakcje człowiek – środowisko
  • Humanistyczne aspekty ekologii